Naturen

6Stillhet   37Uppat

Visseltofta omges av en underbar natur och med ett synnerligen rikt djurliv. Helgeån som rinner genom Visseltofta omges av vacker ädellövsskog. Stigar finns överallt som lämpar sig till promenader och ridning. För den som tycker om att cykla finns det gott om mindre grusvägar med minimal trafik. Svamp- och bärplockare har stora områden att vandra i och de går sällan lottlösa.

                          shapeimage2

Länktips naturen